NIK: 1902012311850003
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: L
T.T.L: TANJUNGPANDAN, 1985-11-23
Agama: Islam
Pendidikan: -
Jurusan: -
Status: Tenaga Honor Sekolah
Jenis GTK: Tenaga Administrasi Sekolah
Alamat : Jl. Murai RT.29 RW.10 Aik Rayak Aik Rayak Kec. Tanjung Pandan

-
noveli44555@gmail.com
-